Zmień ustawienia
Zmień ustawienia

Opracowanie i wdrożenie webowych oraz mobilnych systemów komunikacji z mieszkańcami, pasażerami i pacjentami celem rozwoju działalności B+R firmy AMM Systems sp. z o.o.

Fundusze UE Dolny Śląsk Unia Europejska

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy AMM Systems Sp. z o.o. poprzez prowadzenie prac rozwojowych celem uzyskania nowych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności i rentowności prowadzonej działalności.

Efektem końcowym projektu będzie powstanie dwóch systemów informacyjnych z komunikatorami służących szybkiemu informowaniu na telefony komórkowe zainteresowanych osób o ważnych sprawach dnia codziennego np. zagrożeniach pogodowych, wiadomościach lokalnych, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, wyłączeniach prądu, wody, gazu, korkach, sprawach ważnych dnia codziennego oraz systemu do telerehabilitacji.

Głównymi grupami docelowymi dla nowych produktów ofertowanych przez firmę AMM Systems sp. z o.o. będą:

Projekt będzie realizowany przez kadrę z działu związanego bezpośrednio z działalnością w zakresie badań i rozwoju: Dział Badawczo - Rozwojowy (B+R) firmy AMM Systems sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.377.312,97 zł

Termin zakończenia projektu: 28.12.2017r.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.346.315,90 zł.

Kontakt:

AMM Systems sp. z o.o.

Adres do korespondencji: ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Osoba do kontaktu: Beata Krzos

E-mail:
Telefon: (+48) 71 750 47 00
Fax: (+48) 71 750 47 01

Rekrutacja

Stanowisko
Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego
Senior Java Developer
Android Developer
Front-End Developer
Stanowisko
Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego
Senior Java Developer
Android Developer
Front-End Developer

Zapytania ofertowe

                         
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 - unieważnione

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 - unieważnione

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ IOS

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ WINDOWS PHONE

Zapytanie ofertowe nr 6/2016

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 - unieważnione

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 - unieważnione

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ IOS

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ WINDOWS PHONE

Zapytanie ofertowe nr 6/2016

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW

© 2015 SISMS.pl - AMM Systems Sp. z o.o. (dawniej SISMS Sp. z o.o.).
Wszelkie prawa zastrzeżone