Cofnij

Rejestracja za pomocą kodu SMS

Wybierz serwis i zarejestruj się zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Kody serwisów informacyjnych
Nazwa serwisu Kod rejestrujący Kod wyrejestrowujący
Bogusław

Tak.zmy03bo
Nie.zmy03bo
Suchlica

Tak.zmy03su
Nie.zmy03su
Oświata

Tak.zmy03oa
Nie.zmy03oa
Kultura / Sport

Tak.zmy03ks
Nie.zmy03ks
Przetargi

Tak.zmy03pr
Nie.zmy03pr
Oborzany

Tak.zmy03ob
Nie.zmy03ob
Krześnica

Tak.zmy03kr
Nie.zmy03kr
Młyniska

Tak.zmy03ml
Nie.zmy03ml
Cychry

Tak.zmy03cy
Nie.zmy03cy
Sarbinowo

Tak.zmy03sa
Nie.zmy03sa
Grzymiradz

Tak.zmy03gr
Nie.zmy03gr
Przedsiębiorcy

Tak.zmy03py
Nie.zmy03py
Różańsko

Tak.zmy03ro
Nie.zmy03ro
Warnice

Tak.zmy03wa
Nie.zmy03wa
Smolnica

Tak.zmy03sm
Nie.zmy03sm
Ostrowiec

Tak.zmy03os
Nie.zmy03os
Dyszno

Tak.zmy03dy
Nie.zmy03dy
e-komunikaty dla mieszkańców Gminy

Tak.zmy03
Nie.zmy03
Barnówko

Tak.zmy03ba
Nie.zmy03ba
Mostno / Więcław

Tak.zmy03mw
Nie.zmy03mw
Organizacje Pozarządowe

Tak.zmy03op
Nie.zmy03op
Dębno

Tak.zmy03de
Nie.zmy03de
Dolsk

Tak.zmy03do
Nie.zmy03do
Dargomyśl

Tak.zmy03da
Nie.zmy03da
Pomoc Społeczna / Zdrowie

Tak.zmy03pz
Nie.zmy03pz
Krok 1
Wyślij SMS-a o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112
Krok 2
Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją
Krok 3
Jeśli zakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS-a o treści ZGODA
Krok 4
Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem

Możesz się rejestrować w wielu serwisach, jednak w jednym SMS-ie możesz wysłać tylko jeden kod.

Przy rejestracji do kolejnych serwisów wyrażenie zgody na akceptację regulaminu nie będzie wymagane.

Cofnij