Cofnij

Rejestracja za pomocą kodu SMS

Wybierz serwis i zarejestruj się zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Kody serwisów informacyjnych
Nazwa serwisu Kod rejestrujący Kod wyrejestrowujący
Zabrnie

Tak.kda07z
Nie.kda07z
Łęka Żabiecka

Tak.kda07lz
Nie.kda07lz
Lubasz

Tak.kda07l
Nie.kda07l
Skrzynka

Tak.kda07sk
Nie.kda07sk
Delastowice

Tak.kda07de
Nie.kda07de
Suchy Grunt

Tak.kda07sg
Nie.kda07sg
Szczucin

Tak.kda07s
Nie.kda07s
Łęka Szczucińska

Tak.kda07ls
Nie.kda07ls
Laskówka Delastowska

Tak.kda07ld
Nie.kda07ld
Dąbrowica

Tak.kda07d
Nie.kda07d
Brzezówka

Tak.kda07br
Nie.kda07br
Wola Szczucińska

Tak.kda07ws
Nie.kda07ws
Maniów

Tak.kda07m
Nie.kda07m
Słupiec

Tak.kda07sl
Nie.kda07sl
Świdrówka

Tak.kda07sw
Nie.kda07sw
Borki

Tak.kda07b
Nie.kda07b
Radwan

Tak.kda07r
Nie.kda07r
Załuże

Tak.kda07za
Nie.kda07za
Krok 1
Wyślij SMS-a o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112
Krok 2
Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją
Krok 3
Jeśli zakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS-a o treści ZGODA
Krok 4
Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem

Możesz się rejestrować w wielu serwisach, jednak w jednym SMS-ie możesz wysłać tylko jeden kod.

Przy rejestracji do kolejnych serwisów wyrażenie zgody na akceptację regulaminu nie będzie wymagane.

Cofnij