Ponad 30% mieszkańców Gminy Stawiguda korzysta z aplikacji BLISKO

baner promocyjny gminy stawiguda: mamy ponad 4000 użytkowników w aplikacji Blisko

Nieduża gmina w powiecie olsztyńskim mająca niewiele ponad 11 tys. mieszkańców, może się pochwalić niezwykle wysoką rejestrowalnością w aplikacji BLISKO. Liczba nowych użytkowników cały czas rośnie, skąd ten sukces?

Każdej gminie zależy na stałym kontakcie z mieszkańcami, największym wyzwaniem jest zaangażowanie ich w udział życia samorządowego. Miasta i gminy korzystają z różnych pomysłów, aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby ludzi. Poza oficjalnym serwisem internetowym najczęściej komunikują się przez social media lub własne lokalne aplikacje. Niestety te ostatnie z reguły mają małą liczbę użytkowników względem zamieszkującej populacji. Gmina Stawiguda przełamała tą tendencję, z sukcesem zachęciła ponad 4 tysiące mieszkańców do zainstalowania aplikacji BLISKO i co ważniejsze z każdym tygodniem dochodzą nowi użytkownicy. 

Zdobycie ponad 30% mieszkańców we własnej niezależnej aplikacji to duży sukces. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy będą zainteresowani powiadomieniami z gminy np. młodzież i dzieci czy pokolenie starszych osób, które często nie akceptuje nowych technologii. Gdy przyjmiemy uproszczony schemat rodziny składającej się z dwóch dorosłych osób oraz dziecka można założyć, że wójt Stawigudy jest w stanie informować na bieżąco wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ statystycznie jedna osoba w rodzinie posiada aplikację BLISKO.

Gdzie leży sukces, jak gminie udało się pozyskać taką liczbę użytkowników?

Pan Jacek Kubala jest pracownikiem wydziału Obrony Cywilnej, od początku traktował aplikację BLISKO jako znakomite narzędzie do powiadomień w zakresie zarządzania kryzysowego. Wiedział, że aplikacja spełni swoją funkcję  jeśli będzie posiadała odpowiednią liczbę użytkowników. 

1. ZASADA: cykliczne akcje promocyjne

Pan Jacek promuje aplikację na każdej imprezie organizowanej przez gminę. Na koncie facebookowym co jakiś czas przypomina mieszkańcom o aplikacji i zachęca tych, którzy jeszcze jej nie mają. Drukuje ulotki, plakaty, kalendarzyki na których jest informacja o BLISKO. Jeśli tylko jest okazja, to korzysta z planowanych wysyłek pocztowych do mieszkańców, do których dołącza reklamę aplikacji. Każda sposobność jest dobra, na gminnych kalendarzach od lat drukowane logo BLISKO. Pan Jacek wie, że jedna akcja niewiele zdziała, ponieważ każdego dnia o naszą uwagę bije się setki firm i wiadomośc z dnia poprzedniego szybko się rozpływa.

2. ZASADA: regularne wysyłki

Wiadomości mają różny charakter, od ostrzeżeń po zaproszenia na imprezy, wszystko co dotyczy spraw lokalnych. Ogłoszenie w aplikacji może zamieścić również użytkownik. Mieszkańcy już wiedzą, że jeśli zaginie ich pupil, mogą przesłać wiadomość ze zdjęciem. Jak do tej pory wszystkie zwierzaki się odnajdywały.

Gmina Stawigud nadaje wiadomości regularnie, administratorzy poza weekendem średnio wysyłają 3 wiadomości dziennie. W gminie zawsze coś się dzieje, mieszkańcy są powiadamiani na bieżąco, jeśli jednak trafi się dzień bez informacji lokalnych, wówczas wysyłany jest komunikat o charakterze prewencyjnym lub edukacyjnym.

Warto tu dodać o jeszcze jednej zasadzie, której pilnują Administratorzy. Starają się, aby każda wiadomość była atrakcyjna wizualnie, dlatego prawie zawsze załączają do niej grafikę.

3. ZASADA: korzystamy z wszystkich funkcji aplikacji

Aplikacja BLISKO umożliwia gminom rozszerzanie różnych funkcji w zależności od lokalnych potrzeb. Wójt gminy Stawiguda dla komfortu mieszkańców dodatkowo aktywował serwis z powiadomieniami od Łowców Burz, które informują o lokalnych zagrożeniach pogodowych. Dużą popularnością cieszy się też usługa Gospodarka Odpadami, dzięki której każdy mieszkaniec gminy może zamówić powiadomienia o odbiorze odpadów ze swojej posesji.

Widać, że za sukcesem gminy stoją przemyślane działania, które są konsekwentnie realizowane. Można je podzielić na nieustanną promocję i stosowanie prawidłowych zasad komunikacji w mobilnych mediach cyfrowych. Gmina cieszy się swoim wynikiem, ale ma już kolejny cel, aby pozyskać pięć tysięcy użytkowników w aplikacji BLISKO. Wiemy, że to możliwe.