Funkcje SISMS

Odkryj mocne strony SISMS i dowiedz się,
co go wyróżnia

Zaskoczony mężczyzna trzyma telefon w ręce, wokół niego

Jeden system

3kanały komunikacji

Wszystkie trzy kanały obsługuje się w jednym panelu, ale można zarządzać nimi niezależnie od siebie. Umożliwia to tworzenie wysyłki w różnej konfiguracji, np. każdy kanał może mieć inaczej zdefiniowany komunikat.

 

Dostosuj system do swoich potrzeb i aktywuj dowolny zestaw kanałów.

Ogólnopolska aplikacja BLISKO

Najbardziej popularna aplikacja w samorządach do komunikacji z mieszkańcami. Sprawdź dlaczego.

Tabela funkcjonalności wszystkich kanałów

Funkcjonalność Aplikacja BLISKO Kanał SMS Kanał E-mail
Wiadomości bez limitów znaków
Załączanie zdjęć i dokumentów PDF
Wskazanie miejsca na mapie
Wysyłka powiadomień na wskazany adres
Interaktywne ankiety
Automatyczna wysyłka poprzez RSS

Jesteśmy dostępni cyfrowo

System SISMS spełnia wymagania dostępności cyfrowej WCAG 2.1, aby umożliwić korzystanie z niego jak największej grupie użytkowników. Dostosowanie aplikacji Blisko zrealizowane zostało w konsultacji z Ministerstwem Cyfryzacji, dzięki czemu z usług mogą korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Bezpieczeństwo

Zarządzanie kryzysowe

Z systemu SISMS korzystają głównie podmioty publiczne. System jest wykorzystywany w różnych obszarach, strategicznym celem jest natychmiastowe przekazywanie informacji wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców.

Dywersyfikacja komunikacji

W stanach kryzysowych możliwość komunikacji trzema różnymi, niezależnymi kanałami zapewni kontakt nawet jeżeli jedno z połączeń zostanie utracone, np. w wyniku zniszczenia czy wyłączenia jednej z sieci w danym rejonie.

Bezpieczna infrastruktura

System SISMS jest niezależny od braków w dostawie prądu, przerwania światłowodu lub przerw w działaniu jednego z operatorów GSM. Jest to niezwykle istotne w celu zachowania nieprzerwanej pracy systemu do Zarządzania Kryzysowego. Cała infrastruktura systemu SISMS jest zlokalizowana na terytorium RP. System należy do spółki ze 100% polskim kapitałem.

Ochrona prawna użytkowników

Świadczona usługa spełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych zarejestrowanych użytkowników. Usługa posiada gotowy Regulamin, dlatego nadawcy nie muszą realizować tego obowiązku.

Komunikacja wewnętrzna

Funkcje kanałów SMS oraz e-mail pozwalają na tworzenie grup niepublicznych, do których użytkownik może zostać zapisany przez administratora. Umożliwia to tworzenie własnych grup odbiorców, co jest cennym udogodnieniem w zarządzaniu, np. określonymi rejonami czy organizacjami.

Administracja systemem

Aktywacja systemu nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Obsługa systemu odbywa się z poziomu aplikacji webowej (www). Intuicyjny panel wysyłki, nie wymaga kompetencji informatycznych.

Podstawowe funkcje:

  • ustawienia uprawnień dostępu dla administratorów
  • moduł wysyłki dla 3-ch kanałów
  • archiwizacja wysyłek ze wszystkimi szczegółami
  • bilingi i raporty
  • podgląd rejestracji w grupach publicznych
  • zarządzanie bazą danych w grupach niepublicznych