Regulaminy

SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informujemy, że z dniem 29.09.2021 r. wchodzą w życie zmiany postanowień w:

 1. „REGULAMINIE świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS”. Wprowadzone zmiany:
  1. dostosowanie definicji do obsługiwanych aktualnie funkcjonalności i świadczonych Usług (np. Numer dostępowy Nadawcy komunikatów, upublicznianie wiadomości SMS Cloud innym użytkownikom,
  2. zmian w rejestracji w usłudze oraz korzystania z usług (§4)
  3. zmian w zakresie obowiązywania umowy oraz rezygnacji z usług (§10)
  4. korekty redakcyjne: zmiana numeracji paragrafów, ustępów.
 2. „REGULAMINIE świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów Systemu SISMS”. Wprowadzone zmiany:
  1. dostosowanie definicji do obsługiwanych aktualnie funkcjonalności i świadczonych Usług;
  2. usunięcie zapisów dot. Usług i rozwiązań wycofanych z obsługi np. Usługa e – Zgłoszenia; Podmiot Współpracujący; Grupa Podmiotu Współpracującego; trybów wysyłki/ oszczędnej oraz standardowej; możliwości blokady na złożenie przez Klienta zlecenia wysyłki liczby Komunikatów przekraczającej Pakiet Wiadomości SMS dostępny w ramach Okresu Obowiązywania Umowy;
  3. ujednolicenie terminów przewidzianych w Regulaminie dot. aktywacji Usługi/ przyjęto: 7 Dni Roboczych;
  4. usunięcie zapisów dot. Pakietu Promocyjnego w rozumieniu przygotowania na zlecenie Klienta materiałów promocyjnych – ich opracowanie, zarówno przy nawiązywaniu współpracy, jak i w ramach kontynuacji będzie odbywało się przy wykorzystaniu Załącznika nr 1/ Cennika;
  5. korekty redakcyjne: zmiana numeracji paragrafów, ustępów.

Serdecznie pozdrawiamy Zespół AMM Systems Sp. z o.o.

Regulamin dla Użytkownika

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS obowiązujący od 29.09.2021 r.

Regulamin dla Klientów

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów Systemu SISMS obowiązujący od 29.09.2021 r.

Treści Regulaminów są objęte ochroną ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Regulaminu jest AMM Systems Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. T. Gajcego 19. Kopiowanie lub wykorzystanie Regulaminu (lub jego fragmentu) do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody AMM Systems Sp. z o.o., jest zabronione. Wykorzystanie treści Regulaminu (lub jego części) niezgodnie z powyższym, uprawnia AMM Systems Sp. z o.o. do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uprzejmie informujemy, że nowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI BLISKO DLA UŻYTKOWNIKÓW jest dostępny na stronie blisko.co/regulaminy

Regulamin obowiązuje od 12 lipca 2022 r. Dotyczy tylko użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Blisko i nie są zarejestrowani w alternatywnych kanałach SMS i/lub E-MAIL.

Regulaminy archiwalne