Instrukcja krok po kroku

Krok 1

Pobierz bezpłatnie aplikację poprzez Google Play lub AppStore.

Krok 2

Zapoznaj się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną. Kliknij w pusty kwadrat pod Zgoda wymagana, aby zaakceptować Regulamin i potwierdzić zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Potwierdź swój wybór, aby przejść dalej.

 

Krok 3

Kliknij w przycisk WPISZ MIEJSCOWOŚĆ (możesz również skorzystać z opcji zlokalizuj miejscowość po GPS). Następnie wpisz nazwę swojej miejscowości i wybierz ją z listy. Po wybraniu miejscowości pojawi się ekran z dostępnymi nadawcami w Twojej okolicy.

Krok 4

Na ekranie pojawił się pulpit z dostępnymi nadawcami w Twojej okolicy. Kliknij w nadawcę, aby zaobserwować dostępne serwisy. Możesz wybrać opcję OBSERWUJ WSZYSTKO lub wybrać pojedyncze serwisy klikając OBSERWUJ przy ich nazwie.

Krok 5

Po zaobserwowaniu wybranych serwisów kliknij w strzałkę znajdującą się w lewym górnym rogu (zobacz na rysunek pomocniczy obok), aby wrócić do pulpitu ze wszystkimi dostępnymi nadawcami w Twojej okolicy. Liczba zaobserwowanych serwisów u danego nadawcy wyświetli się na zielono na pulpicie ze wszystkimi dostępnymi nadawcami (spójrz na czerwoną strzałkę na drugim rysunku pomocniczym ukazującą podgląd opisanej sytuacji).

Krok 6

Po zaobserwowaniu wybranych serwisów kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu (wskazuje go czerwona strzałka na poniższym rysunku pomocniczym). Nastąpi przeniesienie do ekranu głównego – to tutaj znajdziesz wiadomości wysyłane przez nadawców!

Funkcje aplikacji BLISKO