Miasto Gdańsk udostępnia bezpłatny system ostrzegania i informowania.