Jak powiadomić mieszkańców, gdy nie ma internetu?

Większość polskich miast i gmin posiada rozwiązania informatyczne obsługujące masowe powiadamiania ludności. Systemy z których korzystają wymagają dostępu do internetu, co jednak gdy sieć zostanie przerwana?

W sytuacjach kryzysowych kluczowe jest natychmiastowe działanie. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym pracownik odpowiedzialny za wysyłkę ostrzeżeń do mieszkańców jest w terenie i musi pilnie nadać komunikat o zagrożeniu. Inna niedogodna sytuacja, to brak połączenia z internetem w urzędzie z powodów technicznych. System SISMS od samego początku posiadał rozwiązanie na takie okoliczności. 

Funkcja pod nazwą Czerwony telefon umożliwia administratorowi realizację wysyłki z pominięciem sieci internet. Polega ona na wysłaniu wiadomości SMS na ogólnopolski numer SISMS 661 000 112 z wcześniej zgłoszonego do systemu numeru telefonu. System automatycznie rozpoznaje zlecenie i rozsyła komunikat do wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Wysyłka jest realizowana w kanale SMS i na aplikację BLISKO. 

Z praktyki wiemy, że są administratorzy, którzy korzystają z Czerwonego telefonu nie tylko w sytuacjach krytycznych. Procedura jest na tyle prosta, że niektórzy z nich wysyłają w ten sposób krótkie powiadomienia, ponieważ jest tak im wygodnie.