BLISKO rozszerza swoją misję o edukację ekologiczną

telefon z logiem nadawcy BLISKO EKOLOGII na tle drzew

W aplikacji BLISKO pojawił się nowy nadawca pod nazwą “Blisko Ekologii”, będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. Jakich informacji możemy się spodziewać i skąd taki pomysł?

Nowy nadawca “Blisko Ekologii” został uruchomiony w październiku 2021 roku. Posiada pięć serwisów tematycznych, które dostarczają wiadomości mające na celu budowanie świadomości ekologicznej i motywujące do działań wspierających nasze środowisko. 

zrzut z ekranu aplikacji Blisko. Lista serwisów nadawcy "Blisko Ekologii"
Serwisy nadawcy “Blisko Ekologii”

Tematyka ekologii w aplikacji pojawiła się pierwszy raz z chwilą integracji BLISKO z systemem SEGREGO, znany użytkownikom jako Gospodarka Odpadami. Usługa jest dostępna tylko na obszarach gmin, które aktywowały tę funkcjonalność. SEGREGO to głównie harmonogram odbioru śmieci z przypomnieniami na telefon, mieszkańcy mają też dostęp do przydatnych informacji związanych z prawidłową segregacją odpadów.

Powszechnie wiadomo, że sprawy ekologii i środowiska są kluczowym zagadnieniem naszych czasów. Jednostki samorządowe są zobowiązane do szeregu działań mających na celu ochronę klimatu, narzucają je ustawy krajowe i zalecenia unijne z uwzględnieniem kar za niedostosowanie się do wymagań. 

Działania podzielono na  obowiązkowe i dodatkowe, należą do nich między innymi realizacja aktywności  edukacyjnych na terenie gminy i angażowanie mieszkańców w działania proklimatyczne. “Blisko Ekologii” będzie w dużej mierze wspierać te zadania. Wiadomości z założenia są krótkie i treściwe, serwis “Wiedza i technologie”  przekaże nowinki technologiczne i podpowie jak poprawnie kompostować odpady. Serwis “Zielone inicjatywy” to zbiór ekologicznych przedsięwzięć z całego kraju, co więcej każda gmina lub osoba prywatna może tutaj promować swoją aktywność i pomysły. Użytkownicy zainteresowani regulacjami prawnymi i dofinansowaniami powinni zasubskrybować serwis “Prawo i projekty ekologiczne”. “Rodzinna ekologia” będzie inspirować edukacyjnymi pomysłami na wspólny czas z dziećmi. Serwis “Ciekawostki” odkrywa świat ekologii i w pozytywny sposób zachęca do podejmowania zmian w codziennym życiu.